به خیاطی سپیده دم خوش آمدید

شرکت اتوماسیون چرخ خیاطی Ningbo Dawnsing از فناوری و استانداردهای کیفیت تایوان پیروی می کند و به مدت 15 سال است که در زمینه طراحی و تولید دستگاه های برش نخ خودکار برای چرخ خیاطی بافندگی صنعتی مشغول است.درک عمیق از اصول اولیه و داده های نظری دستگاه پیرایش نخ اتوماتیک چرخ خیاطی که بر این اساس، انواع محصولات بالغ را طراحی و تولید می کند تا نیازهای اتوماسیون نوع چرخ خیاطی، ماشین های چند سوزن را برآورده کند. دستگاه های نوار چسب، دستگاه های چهار سوزن شش نخ و غیره.

  • جنوب شرقی 0

محصولات ستاره

بر اساس نیازهای پروژه خود خرید کنید